Kaikki eivät ole yliopistossa tiedettä siis tutkimusta tieteellisin menetelmin tekemässä. Silti jokaisella voisi olla pyrkimys tieteelliseen asenteeseen.

 

Tieteellinen asenne tarkoittaa totuuden tavoittelua olipa totuuden löytäminen tunnevaikutuksiltaan mitä tahansa. Ilman muuta on selvä, että joskus se mitä tänään pidetään totuutena vaatii korjauksia. Ymmärrys täydentyy.

 

Tieteellinen asenne on mielistelemätön, se ei ole ohjelmanomaisesti pirteilevä.

 

Jos oletamme, että kaikilla olisi tieteellinen asenne niin silloin olisi mahdollista keskustella avoimesti asioista. Ei tarvita peittelyä.

 

Tieteellisen asenteen puitteissa pohditaan ilmiöiden kokoa ja vaikutuksia ja jatkuvuutta ajassa.

 

Mielestäni ihmiskunnalla on tieteellisen asenteen paikalla jääräpäinen asenne, toistamispakkoinen asenne. Kysymyksiä torjuva asenne. Välttelevä asenne.

 

Tieteellinen asenne myöntää virheet, on luonnollista, että syntyy virheitä mutta on epäluonnollista, jos virheitä ei korjata.

 

Tänään tieteellinen asenne väistämättä nostaa esiin kysymyksen ihmiskunnan suurista käyttäytymismuutoksista, joka oikeastaan on sitä eloonjäämisoppia mistä Pekka Kuusi kirjoitti teoksessaan Tämä ihmisen maailma (julkaistu vuonna 1982, kirja jonka perusteella pitäisi järjestää ensi vuonna 40-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopistossa, se olisi paikallaan).

 

On ollut epätieteellistä asennetta kirjoittaa pandemialle loppua silloin kun loppu ei ole kenenkään tiedossa. Enemmänkin tieteellinen asenne nykymaailman liikkuvuudessa ja väestönkasvussa antaa odottaa, että kysymyksessä on elonkehän pandemia-aikakausi. Siis toistuvien pandemioiden aikakausi, joka todellakin saattaisi näkyä jopa suurempana tilastoheilahduksena väestökehityksessä.

 

Mutta tänään emme tiedä ja näin myöskin emme tiedä mahtuu tieteelliseen asenteeseen.

 

Niin, siellä yliopistoissa tutkijat voisivat avata käsitettä tieteellinen asenne ja kartoittaa mitä sille on tapahtumassa parhaillaan.

 

Katson, että peruskoulun pitäisi antaa jokaiselle kansalaiselle lähtöedellytykset tieteelliseen asenteeseen, joka on kysymysten tekemistä, hereilläänoloa, elonkehän osallisuuden tajuamista.