Tässäkin asia mitä tieteellisessä tutkimuksessa täytyisi kaiken aikaa avata ja päivittää.

 

2000-lukua on mielestäni leimannut se, että seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden kysymykset ovat nousseet yhteiseksi puheenaiheeksi. On tietoa, on fiilistelyä, on mutuilua.

 

Myös ilmastonmuutos on yhteinen puheenaihe.

 

Koronapandemia on yhteinen puheenaihe.

 

Mitä tekoja yhteisistä puheenaiheista seuraa on sitten oma juttunsa.

 

*

 

Väestönkasvu, siis väestön määrällinen tapahtuminen ei lainkaan ole yhteinen puheenaihe kuten yllä mainitut.

 

Jos saisi väestönkasvun jotenkin yhteiseksi puheenaiheeksi niin se olisi jotain. En vain tiedä keinoa siihen.

 

*

 

Pitäisi olla suorastaan tutkimuslaitos, joka jatkuvasti tutkii yhteisiä puheenaiheita.

 

*

 

Kuinka paljon populaatio on jakautunut nettiheimoihin ja muihin leirityksiin, joilla on omat yhteiset puheenaiheensa…

 

*

 

Mitä historiallisesti tapahtuu ilmiölle nimeltä yhteinen puheenaihe?