En pysty käsittämään elämää mikä mitätöi otsikon ilmaisuja.

 

Kun jokin häiritsevä tai vaarallinen yrittää tunkeutua niin se on oikeus torjua puolustuksen nimissä.

 

Kun mennään yksilötasolle niin meillä jokaisella on oma alue mitä ei sovi ylittää ellei ylittäminen ole sallittu, sille on annettu lupa. Se on mieluisaa. Vaikkapa kosketus on mieluisa.

 

Tuon esiin ideaa turvallisuuskulttuurista.

 

Oikeastaan teema on: "Kuinka Suomi menetti turvallisuuskulttuurinsa."

 

Siitä on kyse käytännössä.

 

Suomella oli turvallisuuskulttuuri ja sitten se tahdottiin kadottaa ja tähän kadottamiseen kuuluvat otsikon ilmaisut. Ei ollut torjuntaa eikä puolustusta tunkeutumiselle.

 

Ensin tietenkin kyseessä on ideologinen tunkeutuminen. Ihmisen mieli ei enää osaa torjua, se ei osaa puolustautua.

 

Missä jollakin on rajat siellä on tunkeutumisen torjuntaa ja puolustautumista.

 

Sinulla on rajat, minulla on rajat, rajansa kaikella. Tämän täytyisi olla selvää.

 

Minun ei pitäisi opettaa sinulle rajojasi, sinun ei pitäisi opettaa minulle rajojani.

 

*

 

On selvää, että olen mosaiikkikuvion ihminen. Mitä se tarkoittaa?

 

Se tarkoittaa kansallisvaltioiden mosaiikkikuviota. Valtiot tapahtuvat rajoissaan ja tämä asia on minulle mielekäs. Valtioilla on historiansa, juurensa, ilmeensä, kestävyytensä.

 

Kansallisvaltio on minulle arvo. Tärkeys.

 

Olen aikanaan vannonut sotilasvalan Suomelle, en muulle.

 

Olen vannonut torjuvani Suomen vihollisia, Suomen mädättäjiä, Suomen orjuuttajia.

 

Pitäisin kummallisena, jos sotilasvalasta puhuminen tulisi jotenkin häpeälliseksi.

 

*

 

Todellakin. Teema ei ole se miten Suomi enentää turvallisuuskulttuuria vaan se kuinka Suomi menetti turvallisuuskulttuurinsa ja kuinka sen annettiin torjumatta tapahtua.

 

Vähittäinen sopeutuminen on eräs tapa menettää oleellista.

 

*

 

Tänään Helsingissä tai Vaasassa on aika hyvä turvallisuuskulttuuri, ylihuomenna paljon huonompi. Tämä on ikään kuin hyväksytty käsikirjoitus. Paitsi, että minä en hyväksy sitä. Torjun sitä, kammoksun.

 

Voi ideologisia hupsuja! Voi heidän voittoaan!