Ihminen syntyy sosiaalisen ympäristöön. Hän syntyy vuorovaikutuskenttään. Häneen suunnataan vaikutuksia.

 

Vain psykoottinen humanismi unohtaa sen mitä yllä kirjoitan.

 

*

 

Kun tapahtuu sisäistyksiä niin sisäistykset seuraavat ihmisen mukana missä hän kulkeekin ja minne asettuu. Varhain tapahtuneet sisäistykset ovat erittäin vaikeasti muutettavissa.

 

Ihmisellä on juuret.

 

*

 

Vanhemmilla on juuret ja heidän vanhemmillaan on juuret.

 

On aina tehtävä juuritutkimusta ja ymmärrettävä juurten vaikutusvoima.

 

*

 

Edustan humanismia. Siis arvostan ihmistä, myönnän ihmisen merkityksen osana elonkehää.

 

Mutta tässä yhteydessä on ehkä tänään sanottava, että edustan kriittistä humanismia enkä psykoottista humanismia.