Aluksi se Worldometersin tieto, että tähän päivään mennessä tänä vuonna syntyneiden ihmislasten määrä on yli 116 miljoonaa. Väestönkasvu yli 67 miljoonaa. Tämä tieto liittyy ensimmäiseen tsunamiin ja se on ihmistsunami, josta jotkut käyttävät nimitystä väestöräjähdys. Toistan, että itselleni ainoa sosiologisesti kiinnostava ilmaisu on ihmistsunami, koska se tarkoittaa ihmisvoimaa ja vaatimuksia ja tahdonvoimaa. Työntyvyyttä, elintilan hakemista.

 

Kun tarkastellaan käyräkuvauksia vuodesta 1850 alkaen niin tilanteeseen liittyy kaksi muutakin tsunamia ja ne ovat hiilidioksipäästöjen tsunami ja se kolmas tsunami käyrää katsoessa on ilmaston lämpenemisen tsunami.

 

Eletään ihmisen aikakautta, jolle jotkut ovat antaneet nimeksi antroposeeni.

 

Mitkä ovat kaikki ihmisen vaikutukset niin siitä olisi puhuttava avoimesti ja laajasti.

 

Ilmastonmuutos on jotenkin löysä sana.

 

Mainitsemani kolme suurta tsunamia etsivät jotain tiukempaa käsitettä kuin ilmastonmuutos.

 

Maailma summautuu. Siitä summasta toki vain pieni osa on Suomi. Mutta maailma summautuu, syntyy seurauksia. Muualla syntyy seurauksia, joilla saattaa olla merkittävä vaikutus Suomeen ja yhteiskuntamme rakentumiseen.

 

Täytyisi olla summauksen vastuunkantajia. Korkeilla paikoilla.

 

Asioista on mahdollista puhua kirkkaasti ja ymmärrettävästi.

 

*

 

Kun puhutaan ihmisarvosta niin pitäisi aina huomioida myös syntymättömien ihmisarvo siinä toiminnassa mitä elävät tekevät.

 

*

 

On oletettavaa, että tänä vuonna syntyneet joutuvat syntymisensä paikassa siis maapallolla kokemaan erittäin dramaattisia asioita.