Missä ovat aikakauden reunat?

 

Vaikea sanoa. Mitä ilmeisimmin 1920-luku oli aikamme reunan tuolla puolen. Siis noin sata vuotta sitten. Mutta tätä ei voi sanoa ehdottomuudella. Mennyt jättää jälkensä, sillä on ulottuvuutta.

 

Hyvin vaikea sanoa! Äkisti tulevat mieleen omat ortodoksiseen traditioon liittyvät kirjani. Niillähän on suuri vaikutus siihen miten hahmotan aikaa missä elän.

 

Mitä pelkäämme? Mitä toivomme? Mitä pidämme mahdollisena?

 

Näitä kysymyksiä vasten kai ajan henkeä tulisi tutkailla.

 

Mitä pidetään normaalina? Mitä pidetään terveenä?

 

Samoin ajan hengen tunnistamisen kysymyksiä.

 

Mikä on suosittua? Mitä halutaan tavoitella? Mikä on arvostettua? Mikä edustaa ihannetta?

 

Yhä ajan hengen kysymyksiä.

 

Mitä torjutaan?

 

Ketkä ovat ajan oudokkeja?

 

Mitä ajassa tarkoittaa mainehaitta?

 

Tärkeitä kysymyksiä kun mietimme ajan henkeä.