Kun haluaa kärjistää niin politiikka vahvistaa yleisiä käsityksiä ja tähän liittyy pyrkimys päästä valtaan.

 

Tieteen tehtävä on taas aina ja yhä uudelleen koetella yleisiä käsityksiä. Tieteen tehtävänä on ottaa puheeksi yleisiä käsityksiä ja tutkia niiden totuutta.

 

Sivistysvaltiossa tiede ei pysähdy yleisiin käsityksiin.

 

Tiede ja politiikka eivät koskaan sulaudu samalle uralle, ei nähdäkseni pitäisi.

 

Tiede tutkii myös uskontojen yleisiä käsityksiä.

 

Sillä maaperällä millä olen ollut menneissä psykiatrisissa maallikon pohdiskeluissani yleiset käsitykset alkavat hajota. Niihin voi tuudittautua ja siksi tiede aiheuttaa todellisuussokkeja.

 

Niitä on mahdollista vastustaa ja tieteeseen kuuluukin mukaan väittely väittämistä.

 

Tiede elää, sen täytyy elää. Tänään tiedetään tämä, huomenna enemmän.

 

Tiede ja lainsäädäntö ovat sillä tavoin pari, että lainsäädännön täytyy perustua tieteeseen. Ei vanhentuneisiin yleisiin käsityksiin.

 

Suomessa mikään ei saa uhata tieteen ja lainsäädännön vuorovaikutusta.

 

Sekä tieteeseen että lainsäädäntöön liittyy uskaltamiskysymyksiä.