Alla kirjoitan tärinästä. Yhteiskuntasuunnittelun tulisi aina huomioida se mikä tärisee. Mikään psykoottinen ohjelma ei saa peittää tärinän realismia. Jos mikään ei tärise niin se on sitten niin.

 

Voitaneen sanoa, että käsitteeseen tärinä yhtyy sellainen käsite kuin uhka.

 

Tärinä kyllä voi merkitä myös myönteisen muutoksen tuloa. Tärinä kertoo siitä.

 

Uusi tärisyttää rappeutunutta vanhaa.

 

Varautuminen ja valmistautuminen ovat tärinän huomiointia.

 

Blogissani olen asettanut yhteiskuntasuunnittelun päämääräksi yhteiskunnan turvallisuuskulttuurin ylläpitämisen ja enentämisen. Aina on parantamisen varaa.

 

Turvallisuuskulttuuri saattaa olla korkea ja sitten se menetetään. Ei ehkä olla luettu tärinää oikein.

 

*

 

Äkisti mieleeni tulee rikospoliisi. Rikoksen tutkinnassa täytyy lukea tärinä oikein.