Ettei takerru odotuksiin, jotka eivät täyty.

 

Ettei takerru muutoksiin, jotka eivät tapahdu.

 

Ettei takerru menneisyyteen, joka ei muuksi muutu.

 

Hyvin tärkeätä on, ettei takerru erilaisiin diagnooseihin.

 

*

 

Todellakin, takertumattomuus on suuri haaste.