On ilman muuta julistuksen ihmisiä. Julistukset sisältävät ideologioita. Varmasti sitä mitä pitäisi olla.

 

Ajattelen, että tiede ja taide yhtyvät siinä, että niiden on tehtävä havaintoja.

 

Kun havainto ja julistus ovat ristiriidassa niin tiede ei peittele sitä ja sama koskee taidetta.

 

Jos käy niin, että mukavuusalueen julistukset ovat ristiriidassa havaintojen kanssa siten, että syntyy epämiellyttävyyden kokemus niin se ei ole havaintojen puheeksi ottajan vika.

 

Havaintoihin saattaa liittyä muutosvastarintaa. Havainnot eivät siitä muutu.