Kun olen sanonut olevani ajattelultani Pekka Kuusen perillinen niin sitä olen. En tuo hänen ajatteluunsa oleellista lisää mutta muistutan siitä. Toisin sanoen mihin blogissani viittaan niin se ei ole omaa keksintöäni.

 

Teoksen Tämä ihmisen maailma (1982) sivulla 355 Kuusi kirjoittaa:

 

"Eloonjäämisoppi alkaa ihmisestä. Ensimmäinen kysymyksemme on: minkälainen ihmislajin lukumääräinen kehitys turvaa parhaiten ihmisen eloonjäämisen.

 

--- Ihmislaji on siirtynyt kiihkeään, ennen kokemattomaan lisääntymisvaiheeseen, joka näyttää toistaiseksi kuljettavan lajia kohti ylikäymättömiä ristiriitoja. Eloonjäädäkseen ihmisen on otettava nyt itse ohjattavakseen oman lajinsa määrällinen kehitys.

 

Tieteellisteknisen kulttuurimme nykyinen tuhosuuntautuneisuus johtuu tämän kulttuurin kahdesta luonnonvastaisesta peruspiirteestä:

 

- ihmisyksilöiden määrä lisääntyy jatkuvasti

- yksilökohtainen luonnonvarojen käyttö lisääntyy jatkuvasti.

 

Yhdessä nämä tieteellisteknisen kulttuurin peruspiirteet saavat aikaan sen, että ihmislajin kokonaiskäyttäytyminen ei enää sopeudu luonnon kiertokulkuprosessiin ja sen säännönmukaisuuksiin. Eloonjäämisemme on uhattuna siksi, etä biologisesta sopeutuvuudestaan kiitelty ihminen on ymmärtämättömyyttään oman kulttuuriuhonsa uhrina nyt eksynyt epäbiologiseksi luonnon tuhlaajaksi."

 

Siinä Kuusen hälyttävää viestiä, joka tuntuu jotenkin jäävän uutispimentoon ja televisiokeskusteluiden ulkopuolelle.

 

Kuusen väestötilaston taulukko päättyy vuoteen 1980, jolloin populaatio oli 4,4 miljardia ja tänään se on 7,9 miljardia. Kasvu on valtava eikä sitä millään saisi sivuuttaa silloin kun arvioidaan ihmiskunnan nykytílannetta. Se kerta kaikkiaan on mahdutettava samaan lauseeseen kuin ilmastonmuutos.

 

Koskaan aikaisemmin ei ole ollut yhtaikaa eläviä ihmisiä niin paljon kuin tänään. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut sellaisia väestökeskittymiä kuin tänään.

 

On totta, että säiden ääri-ilmiöitä on ollut aina mutta nyt ne tapahtuessaan osuvat pahimmillaan hyvin suuriin asutuksiin, jolloin kaaosvaikutukset ovat ilmeisiä huolto-ongelmineen.

 

Kuusi tahtoi nähdä asiat laajassa kokonaiskuvassa ja sitä tahdon minäkin.

 

Ihmiskunnan tilanne on kerta kaikkiaan huolestuttava.