Ideologiat ovat ismejä. Ne sisältävät tavoitteita ja ihanteita. Ideologioissa on lumovoimaa. Ideologioilla haetaan kannatusta. Poliittisilla puolueilla on omat ideologiansa.

 

Mutta mitä jonkin ideologian kannattaja todella ajattelee, jos lähdemme siitä, että tekojen taustalla on ajatus?

 

Toimiiko ideologian kannattaja ideologiansa mukaisesti vai onko ideologia hänelle väline esimerkiksi valtakamppailussa ja sitten kannattajalla on kumminkin jokin oma ajattelutapa.

 

Voisiko ajattelutapa siten olla ristiriidassa ideologisen tunnustuksen kanssa?

 

Mielestäni kiinnostava tiede ja taide yrittää paljastaa ajattelutapoja sekä ajattelutapojen ja ideologioiden ristiriitoja.

 

Tänään on hyvinkin leviämässä ilmastohuoli, ilmastoideologia.

 

Mutta kertovatko ihmisten todelliset ajattelutavat ilmastohuolesta?

 

*

 

Jos ihmiset voitaisiin ryhmitellä todellisten ajattelutapojen perusteella niin minkälaisia ryhmittelyjä syntyisi?