Huh! Kovaa on meno täältä Vaasan kiikarista katsoen. On näkymiä, nousee aavisteluja.

 

Tilanne on yhteiskunnallisesti aktivoitumassa epävakauden suuntaan.

 

Katselen erilaisia näkymiä pääkaupunkiimme.

 

Kun meillä on sekä valtamedia että vaihtoehtomedia niin erilaiset todellisuuden luennat ovat mahdollisia.

 

Ehkä minussa alkaa nousta esiin sellainen osa kuin totuudenpöljä.

 

*

 

Sain äsken ajatuksen ja laitan sen tänne vaikkei se mihinkään johtaisikaan.

 

Mielestäni Helsingin yliopistoon tulisi perustaa Suomalaisen nykytodellisuuden laitos. Monitieteellinen laitos.

 

Mehän tiedämme, että ihmiset pääkaupungissamme ja laajemminkin oireilevat asioita mitkä kytkeytyvät VAPAUTEEN JA SEN MENETTÄMISEN PELKOON.

 

On toki ollut koronarajoituksia ja nuo rajoitukset provosoivat vapauskeskustelua.

 

Ihmisten huulilla on sana vapaus kuten se oli vuonna 1918.

 

Totuudenpöljyydessäni olen sitä mieltä, että kaikki asiat on tuotava pöytään ja katsottava niiden sisältö.

 

Voisi sanoa tietysti niinkin, että kristityllä täytyy olla rohkeus tähän tai sitten hän ei ole saanut uskostaan rohkeata mieltä.

 

Ilman muuta tiukassa paikassa rohkeus ja pelko ovat yhtaikaa läsnä.

 

*

 

Suomalaisen nykytodellisuuden laitoksen pitäisi tutkia vapauspuheiden sisältöä ja vallitsevia yhteiskunnallisia voimakenttiä.

 

Suomalaisen nykytodellisuuden laitoksen väistämätön päätehtävä olisi tutkia nimensä mukaisesti nykytodellisuutta missä tiedonvälitys on hajonnut eri suuntiin.

 

Samaan tapahtumaan on erilaisia tulkintoja. Niistä on saatava tietoa.

 

On selvää, ettei Suomalaisen nykytodellisuuden laitos pysyttelisi tutkimuksen mukavuusalueilla vaan se tietoisesti hakeutuu niiltä pois.