Blogissani käytän tietysti käsitteitä. Tässä blogissa käsite turvallisuuskulttuuri on varattu koko suomalaiselle yhteiskunnalle. On siten kysymys Suomen turvallisuuskulttuurista.

 

Käsite toimintakulttuuri kuuluu taas ajattelussani erilaisille organisaatioille.

 

On näin ollen kysyttävissä, edistääkö ja ja ylläpitääkö jonkin organisaation toimintakulttuuri Suomen turvallisuuskulttuuria vai ei.

 

Organisaation turvallisuuskysymykset sijoitan organisaation toimintakulttuurin sisään.

 

Kuin näin teen niin on mahdollista kysyä jopa esimerkiksi, edistääkö puolustusvoimiemme nykyinen toimintakulttuuri Suomen yhteiskunnan turvallisuuskulttuuria vai ei?

 

Sama koskee myös jotakin suurta valtamedian vaikuttajaorganisaatiota. Edistääkö se ja ylläpitääkö se Suomen turvallisuuskulttuuria vai ei?

 

Kaikkien organisaatioiden toimintakulttuureille on tehtävissä joka hetki sama kysymyksenasettelu eikä siitä pitäisi loukkaantua. Jos kysymyksiä ei saa esittää niin se synnyttää kummastuneen ja epäilyttävän olon.

 

Ylin käsite on Suomen turvallisuuskulttuuri.

 

Olisi puhuttavissa Suomen turvallisuuskulttuurin strategiasta.

 

Suomen turvallisuuskulttuurin tehtävänä on ylläpitää yhteiskunnan vakautta niin, ettei ajauduta sisäisiin ja/tai ulkoisiin vaikeuksiin.

 

Suomen turvallisuuskulttuuriin ei voi kuulua vaikeuksien tahallinen etsiminen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin tarkoitushakuinen laiminlyönti.