Nuorena ei ajattele toimintakykyä, jos siihen ei ilmene erityisiä syitä. Toimintakyky on itsestäänselvyys.

 

Nuorempana tein pitkiä lenkkejä. Tänään toimintakyky vaihtelee. Tänä vuonna pisin ripeä marssi on ollut 10 kilometriä mutta sitten on hetkiä jolloin on tyydyttävä paljon pienempään.

 

Rasittavaa. Olen perusluonteeltani liikunnallinen.

 

*

 

Sodassa toimintakyvyn menetys tarkoittaa tuhoa. Kun taisteleva joukko menettää kykynsä taistelemiseen niin se on lyöty.

 

Taistelussa toimintakyky tarkoittaa sitä, että toimintakyvyn on oltava suurempi kuin pelon. Tuli ja liike!

 

*

 

Johtajan on aina huolehdittava alaisten toimintakyvystä. Se on hänen vastuualuettaan.

 

Johtajan suurimmasta johtajasta pienimpään esihenkilöön.

 

*

 

Toimintakyvytön yritys on kuollut yritys.

 

*

 

Suomenmielisyys merkitsee huolta Suomen kansakunnan toimintakyvystä mikä tietenkin on perusta työkyvylle.

 

Päättäjiemme ensisijainen tehtävä on huolehtia kansakunnan toimintakyvystä nyt ja huolehtia myös tulevien sukupolvien toimintakyvyn edellytyksistä.

 

Päättäjien on tiedettävä mikä on ensisijaista ja mikä toissijaista. Päättäjien on tajuttava asioiden järjestys.