Suomen tehtävä on muodostaa esimerkillinen toimiva yhteiskunta missä ylläpidetään ja edistetään korkeatasoista turvallisuuskulttuuria.

 

Suomen tehtävä on olla esimerkki yhteiskunnallisesta realismista missä ihmiset ovat aktiivisesti osallisia vailla orjuuntuneen sujuvuuden vaatimusta.

 

*

 

Kaikki kaaosta Suomessa tavalla tai toisella edistävät voimat ovat vihollisvoimia.

 

Voimat, jotka edistävät epärealismia ovat Suomen vihollisia.

 

*

 

Kun Suomen yhteiskunta on elinkelpoinen niin tästä elinkelpoisuudesta päin maamme voi ja sen pitää auttaa maailman hädänalaisia kuitenkaan itseään kaaokseen ajamatta.

 

Suomella on rajat mikä tarkoittaa myös auttamisen rajoja.

 

Kun Suomi ei synnytä kaikkia maailman ongelmia niin se ei niitä kaikkia kykene ratkaisemaankaan.

 

*

 

Olen aikanaan vannonut sotilasvalan Suomelle ja tuo vala pitää edelleen tässäkin iässä.

 

Minä en ole valaani purkanut enkä muuttanut enkä muutettua valaa vannoisi.

 

*

 

Ajat muuttuvat. Kehitys kehittyy. Mutta Suomi ei saa kehittyä kohti kaaosta luisumalla siihen.

Luisumisen vastakohta on yhteiskunnallinen suunnittelu, josta seuraa perusteltuja toimia kansantalouden sallimissa rajoissa.