Jos jokin ei ole kaaoksessa, se voi mennä kaaokseen.

 

Jos jokin on kaaoksessa, se ehkä voidaan pelastaa kaaoksesta.

 

Kaaos kuuluu elämän realismiin. Se on otettava huomioon.

 

Elämä saattaa vaatia uudistuakseen kaaosta.

 

*

 

Siksikin, että olen tehnyt suunnittelijan työtä inhoan ja pelkään kaaosta.

 

Kaaokseen kuuluu paniikkia. Ihmisen pahimmat ja itsekkäimmät puolet näkyvät kaaoksessa.

 

*

 

Ei pitäisi edistää kaaosta.

 

Kaaos ei olisi kaaos, jos tietäisimme tarkoin mitä siinä tapahtuu. Vasta historiankirjoitus pystyy raportoimaan kaaoksesta jälkikäteen.

 

Kuitenkaan ei ole ongelmatonta se, ettei pitäisi edistää kaaosta. Uskon, että esimerkiksi taiteellisessa työssä kaaosvaihe on joskus hyvinkin tarpeen. Taiteilijan tulee uskaltautua kaaokseen nähdäkseen mikä lopputulema kaaoksesta nousee.

 

Taiteilijan on kestettävä kaaos ja näytettävä työssään kaaoksen voittaminen.

 

*

 

Jos ajattelemme esimerkiksi kaaosta kaupungissa niin se on onnistuneen kaupunkisuunnittelun vastakohta. Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on suunnitella toimiva kaupunki missä vallitsee hyvä turvallisuuskulttuuri.

 

*

 

Suomea ei saa syöstä kaaokseen.