Worldometersin mukaan ihmispopulaation koko juuri nyt on noin 7,9 miljardia. Tänä vuonna väestö maailmassa on lisääntynyt jo 25,5 miljoonalla ihmisellä. - Totisesti ihmisistä ei ole pulaa sillä planeetta on hukkumassa ihmisiin ja yhdentyviin ahmintakulttuurin arvoihin!

 

Tässä toistaiseksi joku koronapandemia ei paina mitään. Se vaikutukset väestöön ovat olemattomat kun asiaa tarkastellaan suhteessa kokonaisuuteen. Mediahan tätä tarkastelua ei tee.

 

Planeetan ihmisväestön paljous oli 1,6 miljardia vuonna 1900 ja kesti noin 1900 vuotta ennen kuin se kasvoi 1,3 miljardia vuotta tuohon vuoteen 1900.

 

Vain 120 vuotta tarvittiin, että kasvu oli 6,3 miljardia. TÄMÄ ON IHMISTSUNAMI.

 

Ihmistsunamin kulutuskäyttäytyminen summaten enentää ilmastonmuutosta mutta siitäkään media ei puhu.

 

En ole juuri kuullut, että ilmastonmuutosaktivistit puhuisivat ilmastonmuutoksen JA ihmistsunamin YHDISTELMÄSTÄ.

 

Minä puhun ja olen puhunut ja jotkut puhuvat.

 

Kun Pekka Kuusen teos Tämä ihmisen maailma vuonna 1982 julkaistiin niin väkiluku oli noin 4,4 miljardia.

 

Jos ei pidä esimerkiksi Pentti Linkolan esseistisestä revittelystä niin voisi lukea Kuusen numeroihin pohjautuvaa asiaproosaa.

 

*

 

On mahdollista hieman pirullisesti kysyä: MITEN ELIITTI AIKOO RATKAISTA IHMISTSUNAMIN ONGELMAN, KOSKA SE TULEE HÄIRITSEMÄÄN SEN VAURASTA ELÄMÄÄ?

 

Eliitin edun mukaista pidäkkeetön ihmistsunami ei ole.

 

Tämä tsunami vyöryy kaikkien rajojen yli kuten… vesitsunami. Sen vertauskuvaksi vesitsunami käy hyvin.

 

*

 

No niin.

 

Oliko VÄESTÖNKASVU TIETEELLISTEKNISEN KULTTUURIN EDISTYMISEN VÄLTTÄMÄTÖN EDELLYTYS?

 

Toisin sanoen vaativatko matkustajakoneiden keksimiset, tietokoneet, mikroaaltouunit, nykyaikaiset autot jne VÄLTTÄMÄTTÄ tsunamimaista väestönkasvua?

 

No, voimme arvella, ettei niin ollut. Hyvinvoinnin nouseminen on mahdollistanut lisääntymisvietin seuraukset ja lisääntymisvietissään ihminen on käyttäytynyt kuin menestyseläin ei kuin luontoa hoitava henkiolento, jonkinlainen hyvä tahto.

 

Menestyseläin lisääntyy eläinten määrän romahdukseen saakka.

 

Tämä romahdus tulee tavalla tai toisella… luonnonlakien kautta.

 

*

 

Maapallon väkiluku voisi tänään olla noin 2 miljardia ja SILTI kaikki tekniset keksinnöt olisi tehty.

 

Olisiko väljyys paha asia? Luonnon vähempi saastuminen? Luonnon pienempi monimuotoisuuden väheneminen?

 

Olisiko pienempi jonottaminen haitaksi? Olisiko korkeampi työllisyys haitaksi?

 

Olisiko mahdollisuuksien kirjo haitaksi?

 

Olisivatko sopivan kokoiset kaupungit epämiellyttävä asia?