Päättäjillä pitää olla sitä mitä nimitän kansanlukutaidoksi. Sitä täytyy olla, jos halutaan välttää kansannousu.

 

Kansanlukutaito voi vaatia paljon. Mutta päättäjiksi mennään siksi, että ollaan halukkaita kestämään paljon.

 

Me olemme tällä hetkellä Suomessa kiristyneessä tilanteessa ja on median - kansanlukutaitoisen median - asia kertoa siitä sopivalla tavalla.

 

*

 

Mannerheimille myönnettiin aatelisherruus ja ylimyksellisyys mutta hänelle ei oltaisi viime sotiemme aikana sallittu kansanlukutaidottomuutta.

 

*

 

Kansanlukutaidottomuus merkitsee kuilua johdon ja kansalaisten välillä. Käsittämiskuilua. Kansa alkaa kokea itsensä muukalaiseksi omassa maassaan.

 

*

 

Turvallisuuskulttuurissa täytyy olla laki ja järjestys mutta niiden on perustuttava kansanlukutaitoon.

 

Kansanlukutaito turvaa sekä virkavallan että kansalaisten hyvää.