Elonkehässä yksittäisellä ihmisellä on kaksoisrooli eikä tämä totuus koskaan muutu. Hän on sekä yksittäinen elävä olento tarpeineen, kärsimykseen ja unelmineen että kokonaispopulaation jäsen.

 

Kun ihmisen onnen tavoittelua tarkastellaan on huomioitava sekä yksilöaspektit että aspektit, jotka liittyvät kokonaispopulaatioon.

 

Väestökehitystä on syytä tutkia ajanlaskumme alusta.

 

1900 vuodessa kokonaispopulaatio kasvoi noin + 1,3 miljardilla ihmisellä vuoteen 1900.

 

Siitä kesti vain 80 vuotta kun populaation kasvoi lisää + 2,8 miljardilla aikaisempaan ja tässä on huomioitava, että kaksi maailmansotaakin käytiin mutta niiden ihmismenetyksillä ei ollut vaikutusta suureen hätkähdyttävään kuvaan.

 

Sen jälkeen tähän päivään 40 vuodessa kasvulisäys on ollut noin 3,5 miljardia ihmistä.

 

Kaikki yksilötasolla haluavat löytää paikkansa ja onnensa! Tilanne on tyrmistyttävä.

 

Suomalainen Pekka Kuusi julkaisi teoksensa Tämä ihmisen maailma vuonna 1982. Hän pyrki planetaariseksi hälytyskelloksi mutta hänet häivytettiin kuvasta. Kuinka kaikki meni käytännössä on tutkimuksen ja ehkäpä romaanin paikka.

 

*

 

Tällä vuosituhannella on aivan erityisen painokkaasti keskusteltu ihmisen seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta ja ymmärrän tämän keskustelun. Asiat eivät ole ihan yksinkertaisia näillä rintamilla enkä hyväksy sitä, että ketään ryhdytään vaikeissa asioissaan hölmöyttämään ja pelaamaan sivuun, syrjäyttämään.

 

*

 

On myös jo suosittua puhua ilmastonmuutoksesta mutta ikään kuin muita syyllistäen.

 

Olemme elonkehässä missä tapahtuvat ihmistsunami ja ilmastonmuutos yhtaikaa. Ne tapahtuvat parhaillaan ja niistä täytyisi keskustella yhtaikaa.

 

Äärimmäiset sääilmiöt odottavat samalla kun kaupungistuminen, tungos lisääntyy.

 

Valtavat huolto-ongelmat odottavat ihmiskuntaa. Yksi ratkaisu on se, että syntyy kansainvaelluksia, jolloin toimivat yhteiskunnat joutuvat ahtaalle.

 

*

 

Viihdekulttuuri ja yleensä kulutuskulttuuri suosivat lyhytnäköisesti maksukykyisiä ostajia, todellisuuden ahmijoita ja siksi olen puhunut ahmintakulttuurista mikä yleistyy ja leviää kaikkialle.

 

Ahmintakulttuurissa on vallalla hyvin yksinkertainen ihmisnäkemys. Resursseilla varustettu ruhjoja, joka voimissaan jyllää pidäkkeittä kaikkialla.

 

Kuolemaa ja sairautta totuuksina sysätään syrjään ahminnan tieltä.

 

Askeettiselle kristillisyydelle ei voi luvata suurtakaan tulevaisuutta. Mutta ei se kokonaan sammu.

 

*

 

Jotkut pakenevat kestämättömäksi itselleen kokemaansa todellisuutta huumeisiin. Kun tajuaa, ettei pärjää niin elää sitten huumeannoksesta toiseen katkeraa elämää mihin mukaan tulee rikostelu.

 

Ahmintakulttuuri esineellistää ihmisen. Ahmintakulttuuri ei ole ihmisen sieluhyväskää.

 

Ihminen on kiinnostava niin kauan kuin hänellä on markkinamerkitys ja joillekin se tarkoittaa itsensä myymistä ja hyväksikäyttöön alistumista.

 

*

 

Suuriin kaupunkeihin muodostuu sosiologisesti ajatellen alkeellisia rikollisheimomuodostelmia missä täytyy kyselemättä alistua johdon tahtoon.

 

*

 

Ahmintakulttuurissa turvallisuus kuuluu niille, jotka pystyvät turvallisuushyvää ostamaan. Rahalla saa.

 

Ei ole mitään yleistä turvallisuuskulttuuria, joka rakentuisi sitoutuvan meisyyden varaan.

 

*

 

Ihmispaljoudessa yksittäinen ihminen on vähemmän kuin kissa tai koira, jos välitöntä omaa turvaverkkoa ei ole tai se on repeytynyt pois.

 

Kun ihmisestä tulee suurkaupungin koditon niin hän sijoittuu eläimen alapuolelle. Hänestä tulee näkymätön.

 

Ahmintakulttuuri on taistelukulttuuria ja on selvää, että taistelussa kaikki eivät pärjää ja ne, jotka pärjäävät tuijottavat nautiskellen omaa napaansa ja laativat sen ympäriltä mainiointivlogeja.

 

 

*

 

Äärimmäiset ilmastonmuutoksen sääolot merkitsevät jättiläisukkosia, autoja rikki hakkaavia raesateita. Tulvia. Maanvajoamia. Ja niin edelleen. Hirmuisia helleaaltoja.

 

*

 

Tiedottaminen tulee saamaan entistä enemmän propagandaluonteen. Siitä tulee todellisuuden meikkaavaa selittämistä ja asioiden sensurointia.

 

*

 

Elonkehä yleensä tekee korjausliikkeitä. Eräs korjausliike voisi olla pandemia-aikakausi.