Eksymisestä on mahdollista teoretisoida. Istua mukavasti olohuoneessa ja teoretisoida siitä. Tilanne ei todellisuudessa ole päällä.

 

Eksymisestä käytännössä virittyvät aivan omat tuntonsa mihin kuuluvat kauhu ja uupumus. Pelko siitä, ettei löydä pois eksyneisyydestä.

 

Ihminen joka jollain tavalla on ollut eksyksissä tietää mitä eksyminen tarkoittaa.

 

Eksyä voi suuresti tai pienesti.

 

Yksinäinen vaeltaja eksyessään erämaassa on lähellä kuolemaa kun voimat alkavat vähentyä.

 

*

 

Olen ollut elämässä hyvin eksyksissä. Varmasti loppuun saakka virittyy eksymisen tunteita.

 

Osaan eläytyä eksyneisiin ja herää auttamisen tahto ja myötätunto.

 

Mutta halu ja osaaminen ovat eri asioita. Siis halu auttaa ja osata auttaa.

 

Siksi teen isoja deletointeja, etten vain eksyttäisi ketään.

 

Jos traumoista puhutaan niin traumatietoa kyllä löytyy eri suunnista. Hyviä rasteja.

 

*

 

Poliittisten päättäjien on toimittava niin, ettei Suomi eksy tai jos on eksyksissä niin ohjautuu sieltä pois.

 

Päättäjillä täytyy olla kykyä arvioida eksyneisyyttä. Se on varmasti taakoittava kyky. Havahtumisen kyky.

 

Kansan tulisi osata erotella toisistaan viehätyskyky ja taakoittunut havahtumisen kyky.