Olen seurannut tunnista toiseen suoria lähetyksiä Yhdysvalloista.

 

Jos joku on yllättynyt tapahtumien kulusta niin minä en. - Olihan nähtävissä miten voimakenttä muodostuu ja silloin alkoi nousta ajatus, että se myös purkautuu.

 

Nyt ollaan seitsemännen  päivän puolella... Trumpin eilinen puhe ei mitenkään purkanut voimakenttää sikäli kuin ymmärsin sen sisällön. Sen olisi täytynyt olla poikkeuksellisesti toisenlainen aiheuttaakseen havahtumisen toiseen suuntaan kannattajien keskuudessa.

 

On mielenkiintoista seurata minkälaisen isomman puheen Trump seuraavaksi pitää. 

 

Tämä on sosiologiaa juuri tämä. Joukkoistuminen, tajunnallisen voimakentän syntyminen...

 

Kirjoitan tätä eräällä hetkellä historiallista tapahtumien kulkua. - On arvioitavissa tietenkin, etteivät asiat tähän jää. Vyöry on käynnissä. 

 

Trump ei ole tunnustanut vaalitappiotaan eivätkä sitä tee hänen kannattajansakaan. Tyytymättömyys ei ilmeisestikään katoa siihen mitä parhaillaan tapahtuu.