Mielestäni historiallisesti ajatellen Suomen kansaan ei pääsääntöisesti kuulu notkumisen ilmiö. Poikkeukset ovat poikkeuksia. Eivät pääsääntöjä.

 

Kyllähän suomalaiset ovat kurinalaisten ja yritteliäiden ihmisten maineessa. Suomalaiset eivät ole notkuneet kotimaassaan eivätkä siirtolaisina. Työkalut pysyvät suomalaisten käsissä.

 

En haluaisi, että notkuminen nostetaan arvoon ja sitä aletaan ylistää. Emme tarvitse nurkissa notkujia. Sellaista ideologiaa. Emme tee siten mitään notkumisen ideologialla.

 

En kirjoita työttömistä, jotka yrittävät päästä töihin. - En kirjoita sairaista tai vammaisista, jotka tahtovat pärjäillä tilanteissaan vaikeuksineen.

 

Kirjoitan terveistä ihmisistä, joissa yrittäminen katoaa tai sitä ei ole ollutkaan ja sen paikalla on... notkuminen. 

 

Notkujat ovat loppumattomalla lomalla todellisuuden vaatimuksista ja jotka eivät ole notkujia pitäisi elättää heidät.

 

On sietämättömiä ilmiöitä... notkujat ovat sietämätön ilmiö.