On terveyttä hahmottaa oman minänsä rajat. On terveyttä puolustaa niitä. On terveyttä toimeenpanna suunnitelmia missä minä tulee suojelluksi.

 

Minä kuulun meihin mutta en kuulu kaikkiin meihin. Ei ole rajoittamatonta osallisuutta.

 

Minä kuulun niihin meihin, jotka tahtovat rakentaa Suomea alle kirjoittamani tavoitekuvan suunnassa. Minä en kuulu niihin meihin, jotka tuhoavat tavoitekuvaani.

 

En ole orjuuntuneesti sujuva. En sujuvasti liity kaikkiin meihin mihin liittymistä jostain taholta vaaditaan.