Jokaisella ihmisellä on jonkinlainen ihmiskäsitys.

 

Ei kai käydä kovinkaan vahvaa ihmiskäsityskeskustelua. Asiaa ei ongelmoida. 

 

Mitä ihminen on? Mikä ihmiselle on mahdollista? Miten ihmisyys ilmenee?

 

Kuulun ihmisiin, jotka ovat käyneet läpi ihmiskäsityskriisin tai -kriisejä.

 

Siispä lähetän terveisiä heille joille oma ihmiskäsitys ei olekaan selvyys vaikkapa joltain opilliselta perustalta mitä mikään ei kyseenalaista.

 

Mikä on ollut aikaisemmin vierasta ja jopa sisäisesti hyljeksittyä alkaakin vaikuttaa ymmärrettävältä. Ehkä sitten traagisesti ymmärrettävältä.