Mikä suhde sosiologialla ja humanismilla on toisiinsa? Kuuluuko sosiologia humanismin piiriin? Onko humanismi yläkäsite, jonka piiriin sosiologia kuuluu?

 

Nyt on niin, että humanismi on sosiologian tutkimuskohde ja tietenkin se voi olla monien muidenkin tieteenalojen tutkimuskohde.

 

Sosiologia on tiedettä ja tieteen tehtävä on tavoittaa totuus. Jos ennakko-oletukset osoittautuvat vääriksi niin silloin niitä korjataan. Nimittäin ennakko-oletukset voivat aina osoittautua vääriksi.

 

Voisi sanoa niinkin, että sosiologia tutkii sitä miten humanismi käsitetään eri aikoina. 

 

Sosiologian tieteenä tulee olla arvovapaata kaikesta muusta kuin itsensä tieteen tekemisen arvoista.

 

Mitä tänään tehdään humanismin nimissa? Juuri sitä pitäisi sosiologian tutkia.

 

Sosiologia on paljastavaa yhteiskuntatutkimusta ellei sen asemaa ole yhteiskunnassa nujerrettu.

 

Näinkin on sanottavissa: "Humanismin ajatusrakennelman on sallittava itseensä kohdistuva tutkimus."