Se, että ihmisyksilön haavoittuvuus tulee huomioiduksi ja ihmisen hyvinvoinnista välitetään on arvo.

 

On siis selvä, että ihmistsunamin kokonaisilmiö kääntyy tätä yksilötasoista arvoa vastaan. Eikö se olekin kummallista? Ylilisääntykää ja ylitäyttäkää maa! Juuri tämä käsky toteutuu ja kun se liittyy ahmintakulttuurin edistämiseen niin seurauksena on luonnon monimuotoisuuden vähentyminen ja ilmastonmuutoksen nopeutuminen.

 

Muistaakseni Raamatussa ei ole käskyä: "Ylilisääntykää ja ylitäyttäkää maa!" 

 

Tuo käsky... mistä se nousee. Se nousee vinksalleen menneestä humanismista sillä humanismi on sairastunut. Humanismista on tullut psykoottista!

 

Yritän olla realistinen humanisti, joka näkee ihmisyyden toteutumisessa sekä plussia että miinuksia.

 

En halua ihanteellistaa ihmisyyttä niin että kaikkialla lumoutuisin plussista. Tätä lumoutumista nimitän postiiviseksi psykoottiseksi humanismiksi.

 

Mutta en tahdo olla myöskään vainoharhainen, joka kaikkialla olettelisi miinuksia ja kiistäisi ihmisen mahdollisuudet. Sitä nimitän negatiiviseksi psykoottiseksi humanismiksi.

 

Päähavainto on kuitenkin positiivisessa psykoottisessa humanismissa. En pysty esimerkiksi muuttamaan tulossa olevia kansainvaelluksia hurrattaviksi monikulttuurisuuden voittokuluiksi. 

 

Vaellusilmiöt ihmistsunamin paineessa voimistuvat. Muu ei ole näköpiirissä eikä tämä ole mitään ennustamista.

 

Ken on realistinen humanismi eikä syö psykoottisuuden hattaraa hän havahtuu paljoon. Oivaltaa paljon. Kärsii paljosta etukäteen.