Uskallan kuvailla nopeasti tieteellisen työn ytimen.

 

Tieteessä kerätään näkemyksiä todellisuuden tilasta. Näitä näkemyksiä sanotaan teorioiksi. Aidossa tieteellisessä työssä näkemykset ovat korjautuvia toisin sanoen ne päivittyvät jatkuvasti.

 

Teorian perusteella tehdään hypoteeseja siis oletuksia, jotka testataan aineiston avulla. Näin hypoteesit osoittautuvat oikeiksi tai vääriksi. Jos hypoteesit testataan vääriksi niin silloin on aihetta epäillä, että teoria on väärä tai vaatii korjausta.

 

Teoriaa korjataan saadun tutkimusmateriaalin perusteella. Teoria ei ole kyseenalaistamaton.

 

Jos hypoteesien testauksella ei saa olla vaikutusta teoriaan niin silloin ei ole enää kysymys teoriasta vaan  ideologiasta. 

 

Ideologiaa ei sen kannattajien mukaan saa muuttaa aineiston totuudella vaan aineiston tulkintaa muutetaan niin, ettei ideologiaa tarvitsee muuttaa, koska ideologia on kyseenalaistamaton.

 

Ideologia käyttää hyödykseen kaikkia mahdollisia välineitä kuten esimerkiksi aineiston leimaamista vihapuheeksi.

 

Olisi tarpeellista tietää kuka yliopiston tutkijan nimikkeellä työskentelevä henkilö on tieteellinen tutkija ja kuka ideologi.