Otsikossa on ilman muuta jättiläishaaste suomalaisille sosiologian tutkijoille ja aiheesta pitäisi saada aikaiseksi monipuolinen kirja.

 

Tämän kirjan teoriaosassa täytyisi arvioida mitä käsitteitä ja todellisuuskuvaajia teokseen olisi syytä ottaa mukaan. Teoriaosassa muodostuisi teoreettinen näkemys tapahtumien kulusta.

 

Sitten pitäisi käyttää mahdollisimman perinpohjaisesti erilaista tutkimusaineistoa. Hankkia sitä. 

 

Kirja päättyisi johtopäätöksiin suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta 1980-2020. 

 

Luulen, että lähes kaikilla on sellainen yleinen tuntuma, että yhteiskunta on muuttunut ajanjaksona 1980-2020. Luulisin niin. Mutta mikä on muuttunut? Minkä muuttuminen tulee jatkumaan vuoden 2020 jälkeen? Onko mahdollisesti edessä dramaattinen muutos ja jos on niin missä? Mikä taas ei ole muuttunut ja pysynyt juuri ennallaan yhteiskunnassamme?

 

Mitä uhkia, mahdollisuuksia, vahvuuksia ja heikkouksia on ilmaantunut mainittuna ajanjaksona?

 

Jos ottaa esiin vaikka vieraantumisen käsitteen niin onko vieraantuminen vähentymässä vai kasvamassa ja miten vieraantumiskysymys on muuttunut ajalla 1980-2020.

 

Mikäli otetaan Durkheimin käsitteet mekaaninen ja orgaaninen solidaarisuus niin miten havaintoaineisto suhtautuu niihin yhteiskunnassamme?

 

Nyt siis kirjoitan sosiologiatieteen tehtävästä, jolloin kaikella painoarvolla tahtoisin tieteellistä analyysiä.

 

Miten ihmisten väliset odotukset ovat muuttuneet vuodesta 1980 vuoteen 2020?

 

Olemmeko kiinteytyvässä yhteiskunnassa vai hajoavassa yhteiskunnassa?

 

Miten valta ja sen normisto ovat muuttuneet vuodesta 1980 vuoteen 2020?

 

Miten sosiaalinen paine (yhdenmukaisuuden paine) on muuttunut vuodesta 1980 vuoteen 2020?

 

Miten suomalaisen yhteiskunnan suhde muihin yhteiskuntiin on muuttunut vuodesta 1980 vuoteen 2020?

 

Miten itse sosiologiatiede on muuttunut maassamme vuodesta 1980 vuoteen 2020?