Filosofiset kysymyksenasettelut ovat kiinnostavia. 

 

Mutta nyt on kuitenkin niin, että ortodoksinen elämäntapa ei ole filosofointia vaan elämistä Raamatun ja tradition viitoittamalla tiellä. Se on näin ollen elämisen tapa. Tapa suhtautua elämään kristittynä. Tapa tehdä tekoja. Tapa olla tekemättä tekoja mitkä määrittyvät synniksi. Yritystä välttää syntiä. 

 

Jos filosofialla tarkoitetaan elämäntavan ulkoapäin tapahtuvaa viisastelua niin ortodoksilla ei ole siihen tarvetta. Hän ei ole siihen kutsuttu. 

 

On eri asia filosofoida maratonjuoksua kuin olla maratonjuoksija.