Ketkä ovat aikanamme suuria eksyttäjiä? Mitkä ovat eksyttämisen voimia? Eksyttämisen ideologioita?

 

En tahdo olla eksyttäjä. Tunnen katumusta, jos joskus sanoillani olen ollut eksyttäjä. 

 

Eksyttäminen on syntiä. Se on harhaanjohtamista. Se on manipulointia.

 

Eksyttäjät eivät ole epävarmoja. Heillä on vahva itsetunto.