Aioin laittaa otsikoksi tyhmänkiltti Suomi mutta se meni noin. - Tyhmänkilttiyttä voidaan tarkastella yksilötasolla. Ihminen elää oloissa missä hän kaipaa sielun rakennuspuita ja hankkii niitä keinolla millä tahansa ja keino voi olla tyhmänkiltteys. Hän alistuu ruhjovan voiman edessä olemaan tyhmänkiltti ja kun hän on sitä niin ruhjova voimaa pudottaa hänelle jotain sellaista minkä tyhmänkiltti yrittää tulkita välittämiseksi. - Kenenkään ei pidä olla tyhmänkiltti. Se on orjuuntumista. - On noustava pois tyhmänkiltteydestä. - Onko sitten Suomen kansa tyhmänkiltti? Onko se päättäjien vietävissä? Voidaanko sille tyhmänkiltteyden takia asettaa mahdottomia taakkoja?