Otsikon ulottuvuudet ovat minulle huomattavasti tärkeämpiä kuin esimerkiksi seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden ulottuvuudet. Mielestäni keskustelu seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta on jo ylittänyt kaiken oleellisen. Ilmeisesti on ihmisiä, jotka tahtovat paapattaa ikuisuuksiin seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta. - Seksuaalisuus ja sukupuolisuus ovat olemassa mutta vähempikin riittäisi. - Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden ulottuvuuksista ei voi päätellä kuinka arvokkuutta edistävästi ihminen toimii tai kuinka yritteliäs hän on. - Yritteliäisyyden huono ääripää on velttous. Siihen voi sekoittua yhteiskuntakaunaa. Siinä on mukana ajatus, että toisten pitää elättää minut. Muiden täytyy huolehtia elämästäni. - Toisessa ääripäässä ihminen yrittää parhaansa vaikka lopputulos olisi vaatimaton mutta ihminen etenee kohti kaikkea yrittäjyydellä.