Vaaralliset ihmiset ovat vallankäyttäjiä. Se ei merkitse sitä, että kaikki vaaralliset ihmiset olisivat tehneet johtajan työuran. - Mutta tietenkin on niin, että johtajuus kiinnostaa vaarallisia ihmisiä. Nyt en tarkoita suinkaan, että kaikki johtajat olisivat vaarallisia ihmisia. En missään tapauksessa. On innostavia ihmisiä, jotka johtajina innostavat. - Mitä pitää tehdä kun määrittelee toisen ihmisen vaaralliseksi? Koska vaarallisuus ei milloinkaan pääty niin vaarallisen ihmisen kanssa ei saa olla tekemisissä. Se on ainoa keino. - Nyt tässä yhteydessä painotan työelämää ajatellen, että vaarallinen ihminen voi olla myös alaisasemassa. Hän hankaloittaa esimiestyötä ja myrkyttää yhteisöään. Hän ehkä kyykyttää esimiestään. - Vaarallinen ihminen johtajana pitää lähellä suosikkejaan ja hyökkää niitä vastaan, jotka eivät kuulu suosikkeihin ja suosikeilla on aina se vaara, että vaarallinen johtaja pudottaa heidät pois suosikkien piiristä. Siksi vaarallista johtajaa täytyy makeilla. Hänelle pitää näyttää olevansa kuuliainen säikky. Joka sitä ei näytä saa kokea vaarallisen johtajan voiman. Jos joku alkaa vikistä työpaikkakiusaamisesta niin hän vaikeuttaa asemansa. Vaikka mitä neuvotteluita pidettäisiin niin tilanne ei muutu. Tilanne hankaloituu! Siksi ainoa pelastus on työpaikan vaihtaminen. Lähteminen pois. On päästävä vaarallisen johtajan valtapiiristä ulos. - Koko ajan tässä teemani on se, että vaarallinen ihminen ei muutu ja mitä sinä teet jos olet vaarallisen ihmisen vaikutuksen alainen.