Meidän kohtalomme on sijaita Venäjän naapurissa ja silloin kohtalomme on myös realistinen politiikka. Siihen kuuluu ihmisen näkeminen realistisuudella. - On realismia, että maahantulijat tuovat maahamme sen sosiologian minkä ovat sisäistäneet. He eivät ole tyhjiä tauluja vaan eläviä normistoja ja ne normistot ovat syntyneet Suomen ulkopuolella. - Tämä tyhjän taulun ajatus on ollut osa elettyä utopiaa. Tällä en tarkoita sitä, että olisi väärin kun ihmiset kantavat sosiologiansa rajan yli uskontoineen arvoineen. - Kun kaikki niveltyvät yhteisen turvallisuuskulttuurin näkemyksiin ja päämääriin niin ok. - Realistinen politiikka merkitsee sitä, että suomalainen lainsäädäntö koskettaa samalla tavalla kaikkia. - Voisi ja pitäisi puhua VASTUUKANSALAISUUDESTA, joka kaikkien on maaperällämme jaettava. - Realistinen politiikka on suunnitelmallista ja tavoitteellista politiikkaa. - Faktojen kanssa tulisi elää. Ottaa faktoja rohkeasti puheeksi. Vääristämättä niitä utopioiden sumentamana.