Meidän naapurissamme idässä on tänään Tolkku-Venäjä. Ei sillä ole muuta kuin tolkullisia odotuksia Suomen suhteen. Venäjä on todellisuudentajuinen ja toivottavaa on, että Suomikin olisi. Ei Venäjällä ole tarvetta osoittaa konnamaisuutta Suomea kohtaan. - Kukoistava, korkean turvallisuuskulttuurin Suomi saa Venäjän arvostuksen. Ei slummi-Suomi, joka ajautuu ajopuuna tilanteesta toiseen vailla valtion ohjausta. Suomen rappion tietenkin Venäjä kokee vastenmielisenä ja uhkana. Niin ei saa käydä. - Suomen on joka hetki tarkkaan arvioitava sietokykynsä ja kestävyytensä. - Todellisuudentajuinen Suomi... ja Tolkku-Venäjä eikä mitään pahaa näillä main tapahdu.