Joko kirjoitin tästä? - Jos kirjoitin niin asia kannattaa uusia. Taistelukenttä 2020 on puolustusvoimien video, joka löytyy tubesta. Olen sen muutamaan kertaan katsonut. Se on erinomaista työtä näin maallikon silmin. Se kertoo eri toimijoiden operatiivisesta yhteistyöstä silloin kun hyökkäävä voima alkaa realisoitua. Suosittelen kaikille katsomista. - Mistä olen eri mieltä niin se on videossa ilmaistava viholliskuva. - Videossa ei mainita hyökkäävän tahon nimeä. - Ajattelussani lähden siitä, että Suomen pahimmat viholliset sijaitsevat Suomessa itsessään, jos sijaitsevat. Pahin vihollinen on väärä politiikka. - Suomen turvallisuuskulttuuri yläkäsitteenä on tärkeä suomalaisille (luulisi olevan) mutta se on myös puolustuspoliittisen turvallisuuden perusta. - Jos ajatellaan, että vihollinen olisi Venäjä niin hyökkäys Venäjältä Suomeen tapahtuisi silloin, jos Suomen turvallisuuskulttuuri olisi pettänyt suomalaisten omilla toimilla. Oltaisiin harjoitettu hölmöläispolitiikkaa. - Enkä näe muuta kuin että Venäjä lamauttavin toimin ottaisi haltuunsa Suomen. Se ei tekisi vähäisiä iskuja (Venäjä ei koputa oveen vaan se potkaisee oven sisään). Se pyrkisi nopeasti valloittamaan Suomen eikä Suomella ole kykyä lamauttavan päähyökkäyksen torjuntaan. Kyllähän Venäjä osaa lukea Suomea ja sen tiedustelu ilman muuta tarkkailee Suomen tapahtumia. Jos Venäjä tekisi lamauttavan päähyökkäyksen niin mikään liittolaisuus ei siinä olisi avuksi Suomelle. - Mutta emmehän me harjoita hölmöläispolitiikkaa. Huolehdimme vain turvallisuuskulttuurista! Se on meidän tehtävämme!