Tämä on rajojen blogi. Ihmisellä on turvarajat samoin kuin valtioilla. Kun kirjoitan rajoista niin tarkoitan sitä mitä on otsikossa. Oma tila on hyvä ilmaisu. - Sinulla on oma tilasi. Minulla omani. Ehkä kuitenkin niin, että olen aina ymmärtänyt, että sinulla on oma tilasi mutta että minullakin on, se juuri on jäänyt ymmärtämättä. - Ihminen tarvitsee tilansa. - Kaikki eivät kunnioita toisen omaa tilaa. - Syntyy toisen ihmisen orjuuttamista. Hyväksikäyttöä tavalla tai toisella. Ihmisesta tulee toisen ihmisen vallan kohde. Alistettu. Ei nostettu vaan alistettu. Alamainen. En missään nimessä enkä koskaan hyväksy toisen ihmisen alamaistamista. Sama koskee myös kansakuntaa. Esimerkiksi Suomen kansakuntaa ei saa alamaistaa kenellekään eikä millekään voimille. Ei sisäisille eikä ulkoisille. Kansalaisilla ja kansakunnalla on oikeutetusti oma tilansa. - Omaan tilaan kuuluu oikeus omien juurten tajuun eikä niiden mitätöinti ole tarpeen. Omat juuret ovat omia juuria ja toisten juuret ovat toisten juuria.