Otsikon lause kuuluu vaarallisen ihmisen ydinlauseisiin. Hän tosiaan on näkijä! Hän ei ole sokea! Hän oivaltaa kyvyillään mitä toinen ihminen tarvitsee ja juuri sitä hän ei anna. - Siksi vaarallisen ihminen lähellä pitäisi pystyä ilmeettömyyteen. Niukkasanaisuuteen. Olemaan vailla tunneilmaisua. Jos on pakko olla tekemisissä.