Maailmassa ei ole valtiota, joka ei tarvitsisi yhteistyökumppaneita. Tarvitaan SOPIMUSYHTEISTYÖTÄ. - Jos ja kun Suomessa voidaan tuottaa joitakin myyntituotteita niin tarvitaan ostajia. Tarvitaan ostosopimuksia. Olen suomenmielinen itsenäisen Suomen arvostaja ja silloin ymmärrän myös toisten valtioiden itsenäisyyttä. - Sen sijaan en oikein käsitä miksi Suomen pitäisi olla Euroopan unionin jäsen. Minulla ei ole ehdotonta ohjelmaa jäsenyyttä vastaan mutta en vain käsitä miksi Suomen täytyisi olla unionin jäsen. - Euroopan unioni ei voi ratkaista Suomen suhdetta Venäjään, koska se on Suomen itsensä ratkaistava kysymys. Toivon, ettei Suomi uhmaa Venäjää heikentämällä omaa turvallisuuskulttuuriaan. Kun katsoo karttaa niin jokainen maapallon asukas heti tajuaa Suomen aseman. - Euroopan unionin jäsenyys ei saa madaltaa kynnystä joutua Venäjän puuttuvien toimien kohteeksi. - Suomi ei ole mikään unionin käskyttämä auttamisautomaatti. Ei saisi olla. - En tietenkään kannata vetäytyvää kylmää valtiota mikä ei huomioi ulkopuolista hätää. Mutta Suomen mahdollisuudet auttaa niitä jotka kärsivät hätää on Suomen itsensä tiedettävä. Auttaa pitää aina mutta ketään ei pidä auttaa passiivisuuteen. - Suomella ei pidä olla ulkoapäin määrättyä auttamispakkoa vaan omasta itsenäisyydestä oivallettu auttamistahto. - Itsenäinen valtio voi auttaa suoraan itsenäisin päätöksin ilman kenenkään väliintuloa. - Samalla itsenäisen valtion tehtävä on todeta milloin sen on pakko turhauttaa maailmaa ja todeta, ettei auttamisen mahdollisuuksia ole. - Itsenäinen valtio määrää itse omista ulkovaltasuhteistaan. - En ymmärrä Euroopan unionia VÄLINEENÄ. En ymmärrä mihin sivistysvaltio nimeltä Suomi tarvitsee tätä välinettä. Ehkä olen nyt opetuksen tarpeessa... - Eihän Euroopan unioni voi ylittää Suomen itsenäisyyttä, jonka vuoksi on taisteltu... Mielestäni Suomi voisi olla itsenäisen valtion roolimalli maailmassa. Suomalaista myötätuntoa ei vähennä se, että Suomi olisi unionin ulkopuolella. En ymmärrä niitä itsetuntofiiliksiä joiden kaipuun täyttää unionin jäsenyys. En osaa fiilistellä niin. Olen lähinnä suomalainen. Mutta en maailmalle kuuroutunut suomalainen. Raamatulliselta perustalta nousee auttamisvelvoite silloin kun auttamiseen on mahdollisuuksia. - Suomalaisten tehtävä ei ole olla ulkoapäin käskytetty kansa. Vain me voimme realistisesti arvioida kaikkea sitä mikä ei vahingoita Suomen ja Venäjän suhteita. - SUOMI EI OLE KAAOKSESSA EIKÄ EUROOPAN UNIONI SAA AJAA SUOMEA KAAOKSEEN VAIKKA OLISI ITSE KAAOKSESSA.