Suhteessa asian valtavuuteen Suomessa kaikkein vähiten otetaan puheeksi ihmistsunamia siis väestön jättikasvua viime vuosisadan alkupuolelta tähän hetkeen. Ei oteta puheeksi, koska on ollut mahdollista jättää puheeksi ottamatta. - Ihminen LUONNONTAPAHTUMANA on ollut valtava menestys. - Voi vain toistaa, ettei elonkehä koskaan mahdollista rajatonta kasvua. Jossain vaiheessa kasvu pysähtyy ja Darwinin näkemyksen mukaan pysähtyminen on aina raju tuho. Mikä kasvaa se kasvaa hillittömästi ja sitten kasvu pysähtyy dramaattisuudella. - Myös koronaviruspandemia on LUONNONTAPAHTUMA. Ei ole näyttöä siitä, että joku taho olisi kehitellyt viruksen ja laittanut sen liikkeelle. - Ihminen on kielipelejä pelaava aivo-olento, joka pystyy pelaamaan kielipeleillään itsensä ulos realismista. - Ihminen on parviolento siinä missä silakkakin mutta vain pohtivaisempi aivojensa takia. Jos on pohtivaisempi. - Nyt näyttää siltä, että luonto on aloittanut ihmiskalastuksen. Emme tiedä kuinka nopeasti kaikki etenee. Ennuste pandemian päättymisestä on se, että se ei pääty. On todellisuudentajuista puhua pandemia-ajasta enemmän kuin yksittäisestä pandemiasta. Korona voi vetää perässään monimuotoista pandemia-aikaa, jolloin ihmisen rasitusosuus elonkehässä tasoitetaan. - Pandemia-aika saattaa sisältää pandemioiden jättiläisaaltoja.