Jokaisella ihmisellä on ihmisarvo mutta sitä ei pidä sekoittaa kunnioittamiseen. - Kunnioittaminen täytyy aina ansaita. Sitä kunnioitetaan, joka ansaitsee kunnioituksen. Voi olla, että ihmisarvo ja kunnioittaminen ovat menneet jotenkin sekaisin. Vaaditaan kunnioittamista ihmisarvon perustalta. - Kunnioittaminen on tässä tarkastelussa sidoksissa tekemiseen ja yrittämiseen. Sitä täytyy kunnioittaa, joka tekee parhaansa vaikka se mitattuna ei olisikaan kovin paljon. Mutta hän on tehnyt olosuhteisiin nähden sen minkä kykenee.