Tätäkään ei voi muuta kuin ihmetellä. Olisi jollain tavoin ymmärrettävää, että tänä aikana puhuttaisiin paljonkin ihmishengen ahdistuksesta. Vain henki voi kokea mielipahaa siten kuin tässä tarkoitan. - On varmastikin ahdistukselle enemmän tai vähemmän taipuvaisia ihmisiä. Kaikkina aikoina. - Ahmintakulttuuri tarjoaa päättymätöntä aistikiihoketta ja aistihyväskää. Ahmintakulttuuri kokonaisuudessaan määrittelee minkälainen ihminen on sille sopiva. Ahmintakulttuuri on sosiologista voimaa ihmisyksilöihin. Kun on ahmintakulttuurin mukainen ja täyttää sen ihmiskäsityksen niin pystyy kuvittelemaan olevansa vapaa! Jokaisessa aikakaudessa on sille sopivimmat ihmiset. Aikakausi sisällyttää ja sulkee ulos. Jokainen aikakausi määrittelee käsitteelle normaali sisällön. Koska ihminen on parviolento niin kukaan ei tietenkään halua olla epänormaali vaikka tässä en tarkoita rikollista epänormaaliutta.