Kaikissa elämänsä ikävaiheissa ihminen voi traumatisoitua mutta dissosiatiivinen identiteettihäiriö kehittyy vain alle 8-vuotiaalle lapselle. Tämä on DID-blogi. Jotain oleellisen kauheaa pitää tapahtua alle 8-vuotiaalle ihmiselle, että siitä on seurauksena DID. - Tähän liittyy tekijän tai tekijöiden kiisto. Salailu. Lapsen salailuun pakottaminen. Vähättely. Lapsen syyllistäminen. - Vaikenemiseen pakottaminen. - Lapsi on olosuhteissa missä hänen on pakko käyttäytyä huomattavasti ikäkauttaan vanhemmalla tavalla. Lapsi joutuu järkeilemään ikään kuin aikuisesti. Hän joutuu puolustautumaan aikuisesti. Häneltä on riistetty se ikäkausi missä hän todellisuudessa on. - Lapsi on lohduttoman yksinäinen. Hän ei löydä puolustavaa tahoa. Silloin hän sinkoaa ja sirpaloi itsensä mielikuvituksensa sivupersoona-avaruuteen.