Darwin pyrki näkemään todellisuuden ilman mitään etukäteisohjelmaa. Hänellä ei ollut tarvetta muuta kuin näkemiseen. Nähdä asiat kuten ne ovat. Kristinusko on pöyristynyt Darwinista ja Darwin taas ei ole osallistunut koskaan pöyristelyyn. - Kristinuskolla on valtava todistustaakka. Sen pitää pystyä todistamaan, että kaiken luoja ei ole ainoastaan Jumala vaan nimenomaan HYVÄ Jumala. Siispä hyvän Jumalan tekosia on nytkin käynnissä oleva koronaviruspandemia. Tai että Jumala sallii pandemian. Tai että muutoin ei voi ollakaan. - Darwin toteutti puhtaasti tieteen päämääriä. Tieteen tehtävä ei ole todistaa etukäteisoletuksia oikeiksi. Joskus ne osoittautuvat vääriksi. - En ole koskaan kokenut Darwinissa mitään uhkaa. Olen kunnioittanut hänen teostaan Lajien synty. Tuossa kirjassa ei ole häpäisemisen pyrkimystä. - Miltä elämä näyttää siltä se näyttää. Tästä Darwin kirjoittaa. Hänen kirjansa perustalta ihmsitsunamiin kohdistuva luonnon vastavoima on helposti ennustettavissa. Ei ajankohtaa mutta että se väistämättä tulee. Elonkehä kehittää vastavoiman kaikelle elämän tsunamimaiselle kasvulle.