Niin, kuunteleminen vastaväitteittä... siinäkin on mahdollisuus harjoittaa vaikenemista. - Tubessa on erilaisia vlogeja. Tietenkin ikävinouma näkyy. Nuoret osaavat ottaa heti haltuun erilaisia välineitä ja rohkeat nuoret ovat rohkeampia kuin ujot nuoret. He kertovat rohkeasti itsestään ja vakuuttavat tuntevansa itsensä. Tältä itsetuntemuksen perustalta he tekevät hyvin isoja ratkaisuja. He kertovat mitä ovat ja sitä pitäisi oppia vaieten kuuntelemaan.