Mikä aiheuttaa vihapuhumisen? - Sen aiheuttavat vihanäkeminen ja vihakuunteleminen. Vihanäkemisessä ja vihakuuntelemisessa tapahtuu valikointia. - Valikoidaan se aines mikä johtaa vihapuhumiseen. - Yleisesti ottaen meidän kaikkien tulisi olla huolissaan näkemisestämme ja kuuntelemisestamme. - Pyrinkö näkemään ilmiöt eri aspektit huomioiden? Kuuntelenko kaikkia ääniä?