Ovatko lapset yksityisasia? - No, lasten hyvinvointi ei ole yksityisasia. - Yksityisyys ei ole tässä voimakkaampi käsite kuin lastenvalvonta. - Lastenvalvonnan tavoitteena tietenkin on ylläpitää ja edistää lasten hyvinvointia. Lastenvalvonta on lasten suojelemista. Ei voi olla mitään katvealueita missä lapselle tapahtuisi pahaa. Ei mitään kulisseja. Näen niin, että tulevaisuudessa syntyvä lapsi on pakko siruttaa hänen hyvinvointinsa takia heti kun tekniset keinot ovat olemassa. - Tämä siru tarkoittaa tietoteknistä yhteyttä lapseen. Jokainen joka yrittää tehdä jotain lapsen hyvinvoinnin vastaista käsittää, että siru antaa absoluuttisen näytön. Se tallentaa kaiken mikä liittyy lapsen kohteluun. Siru tuottaa oikeudellisesti pätevän näytön. Sitä vastaan ei pysty väittämään. Siru tallentaa kertomuksen siitä mitä lapselle tapahtuu hänen sosiaalisessa ympäristössään. - Sirutietojen lukeminen kuuluisi neuvolatoimintaan. - Sirutietojen perusteella tehtäisiin lastensuojeluilmoituksia ja sirutiedot johtaisivat rikosilmoituksiin mikäli on tarpeen. - Arvelen, että tätä kohti olemme menossa ja siru on nimenomaan ennaltaehkäisyn väline. - Tässä on toivoa!