En ole historiatieteilijä koulutukseltani. - Mutta sanon nyt näkemykseni. - Yleensä ottaen historiantutkimuksen tehtävä on paljastaa menneisyyden tosiasiat. Niitä ehkä peittävät harhat, olettamukset, toiveet. - Mutta asiat olivat kuten ne olivat. - Että oppisimme menneisyydestä jotain niin minä ainakin odotan tutkijan johtopäätöksiä ja pohdintoja. Tämä oli tärkeää ja tämä vähemmän tärkeää. Tämä vaikutti eniten, tämä taas vaikutti vähemmän. - Tietenkin tutkijan näkemyksiin vaikuttavat hänen arvonsa. Me katsomme todellisuutta arvojemme läpi. Arvovapaata päättelyä ei historiantutkimuksessa ole. - Totta kai tutkijan pitäisi suhtautua aineistoon niin ettei sen tuloksia ala tahallisesti vääristellä. - Historiantutkimukseen kuuluu päättelyvalta. Aikakausi saattaa suosia tietynlaista päättelyvaltaa. - Aina kaikessa on käynnissä kamppailu siitä kenen sana saa kuulua kauimmaksi ja kenen sanaa media kaiuttaa.