Alla on sisäistetyn syyttäjän/syyttäjien kysymyksiä. - Sisäistetyn syyttäjän (tämän sivupersoonan) tarkoitus ei ole normaali itseensä meneminen vaan nujertaminen. Sen tai niiden ainoa päämäärä on nujertaminen. - On erittäin hankalaa silloinkin kun sisäinen syyttäjä pääsee valloilleen ruokapyödässä. Tilanne johtaa joko kykenemättömyyteen syödä tai kiihkeään ahmimiseen ei rauhoittuneeseen ruokahetkeen missä ihminen nauttii ruokansa hätäilemättä.